Стихове – Райнер Мария Рилке

Обичам своя тъмен час, когато
все по-вглъбени тънат сетивата;
…………………………..

Advertisements