История на Африканската литература


  Африканската литература датира от древни времена.  Така е отразено от древни източници.
Това е едно историческо изследване и свързаните с него концепции за това как започва африканската култура чрез своите писания. Тя е силно
повлияна от американската.
Когато човек започва да ходи на земята, разработва система за записване на нещата, които го заобикалят и ги тълкуват според своите възприятия. Подобен начин на документиране може да е началото на носител, а такъв е литературата. Не всички писмени материали могат да се разглеждат като литература. Става дума за тези които отразяват човешките, обществено – икономически отношения и др.
Африканската литература има своите корени от праисторическия период.  Египетските йероглифи са намерени около 3200 г. преди н.е.
До около 400.” АД за пример, е система за писане, която използват за символи, са били използвани за регистриране на някои неща, за които се е споменавало в историята. Въпреки това те не се считат за литература.
Най – ранните записи които се смятат за литература е египетската Книга на мъртвите, записани на Papyrus на Ани в 250 г. преди н.е.
Много произведения като предания, митове, легенди са предавани вербално.
В Африка поради липсата на грамотност не е имало възможност да се създава литература.
Както споменах, исторически факти, митове, легенди, включително истории, драми, гатанки, песни, пословици и други литературни произведения са предавани вербално от поколения на поколения за забавление, дори и за образование с цел да се помни миналото на предците, подвига на народа, род и култура. Основни фактори които оказват влияние за Африканската литература, са най – раните записи за строителни обекти и работа, които са открити в Египет. В този конти-
нент, където анимизмът е практика от столетия, текстове на песни, разкази и стихове; въпреки че са незаписани, са предадени от поколение на поколение на вербален принцип. Някои от историите са за животни.
Египет като произход на цивилизацията на континента, е силно повлиян от културата, религията и литературата на континента като цяло.
Голяма част от Африканската литература придобива смисъл на такава след колонизирането й през 19 век.
Условията на живот и политически ситуации подготвиха пътя за развитието на литературни прозведения, като например тези, които са написани като реакции от робството. Колонизацията оказва своето значение и влияние върху развитието на литературата, изкуството и културата. Значително място заемат реакциите срещу расизма и Африканската борба за свобода и независимост. Значително място в Африканската литература е отношението към природата, как е създадена земята и първия човек.
Съвременната Египетска литературата представлява основен културен елемент в живота на страната. Египетски писатели и поети са сред първите, които въвели модерния стил в Арабската литература, и стиловете и елементите, които въвеждат, са широко разпространени в Близкия Изток. Първият съвременен египетски роман “Zaynab” от Мохамед Хюсеин Хайкал е публикуван през 1913 година, написан на египетски арабски език. Египетският романист Нагуиб Махфуз е първият арабски писател, който е спечелил Нобелова Награда за Литература. Известни са египетските писателки Науал ел Саадауи, добре позната за феминистките си дейности, и Алифа Рифаат, която също пише за жените и традициите в Египет. Народната поезия (фолклор) е може би най-популярният литературен жанр в Египет, представен в творбите на Ахмед Фоуад Негм (Фагуми), Салах Джахеен и Абдел Рахман ел Абнуди.
Според Ричард Паркинсън, който е експерт по египетска литература „Поезията вероятно е най-голямото забравено съкровище на Древен Египет. Според него древноегипетската поезия дава истинско разбиране за човешката природа и нейните несъвършества, встрани от идеализираната представа за древните египтяни, която историческите записи и биографии често създават на базата на открития в храмове и гробници. Група от няколко поеми са открити в разкопано селище на древноегипетски работници в покрайнините на долината на царете

Цветна песен (откъс)

Да чуя твоя глас е нараново вино за мен:
Извличам живот слушайки го.
Мога ли да те видя при всеки зор,
Би било по-добре за мен
отколкото да ям или да пия.
….
P.S. нараново вино – вино от нар

Подобни песни написани по време на египетското Ново царство (1539-1075 пр. н. е.)  Най-вероятно тези песни са създадени и предадени вербално и разказват за любовта и романтиката в древен Египет използвайки с лирически средства като метафори, повторения и други поетически техники, подобни на тези от днешно време.

– ИЗВЕСТНИ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Романи

 Mzimu WA Watu WA кале “(Храмът на предците” от Мохамед Саид Abdulla (суахили)

Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston http://www.zoranealehurston.com/books/their_eyes_teaching_guide.html Очите им бяха Гледайки Бог, Зора Neale http://www.zoranealehurston.com/books/their_eyes_teaching_guide.html Hurston

Ethiopia Unbound: Studies in Race Emancipation,(1911) by Joseph Ephraim Casely-Hayford (also known as Ekra-Agiman) Етиопия неконсолидиран: Изследвания в надпреварата еманципация, (1911) с Джоузеф Ефрем Кейсли-Hayford (известен също като EKRA-Agiman)

 Play Игра

 The Girl Who Killed to Save: Nongqawuse the Liberator (1935) by Herbert Isaac Ernest Dhlomo of South Africa Момичето, което убити, за да Спести: Nongqawuse на Освободител (1935) от Хърбърт Исак Ърнест Dhlomo на Южна Африка

 Poem Стихотворение

Song of Iowino (1966) by Acholi Песен на Iowino (1966 г.) от Acholi

 Drama Драма

The Black Hermit (1962) by Ngugi wa Thiong’o of Kenya Черно отшелник (1962) на Ngugi WA Thiong’o на Кения

 Myth Мит

Yoruba Йоруба

 * Epic Епопея

 Epic of Sundiata Epic на Сундята

 Fable Басня

Kalila and Dimna (Muslim) Калила и Димна (мюсюлмани)

 Stories Разкази

 Chants and Hymns Песнопения и химни

Book of the Dead (Egyptian) Книга на мъртвите (египетски)

 Speeches Изказвания

 Things Fall Apart (1958) by Achebe Нещата се разпада (1958) от Ачебе

 Narrative Разказ

The Interesting Narrative of the Life and Adventures of Olaudah Equiano, also called Gustavus Vassa, the African ( 1789 ).by Olaudah Equiano Интересното повествование за живота и приключенията на Olaudah Equiano, наричан Густав будистките пости, в Африка ( 1789 ). от Olaudah Equiano

Николай Пеняшки – Плашков
…..
Подбрани и преработени материали от Уикипедия, Интернет и Африкански източници.

Advertisements

Коментари са забранени.

%d bloggers like this: